Smarte Byer

Det grønne skiftet

Smarte byer bidrar til bærekraftig byutvikling og energireduksjon.
Det kan for eksempel være nye teknologiske løsninger innen alt fra
søppelhåndtering til energisparing eller øke bruken av sykkel
og kollektivtransport.

Se hvordan data, kart og geografiske løsninger kan bidra
til å gjøre din by mer miljøvennlig.

Utnytt solenergi

Smarte byer bruker fornybar energi, og solen er både gratis og miljøvennlig.
Energien fra sola kan omdannes til varme eller elektrisk energi.

Ved hjelp av laser- og bygningsdata kan vi finne de best egnede takflatene for å
fange sol-energi. Vi kan beregne hvor mye et tak kan produsere i løpet av ett år,
slik at hver enkelt husstand og samfunnet kan se potensialet og mulighetene.

Klikk her for å spille av video

Bysykkel

Smarte byer legger til rette for bysykkel. Ordningen er et
viktig initiativ for å minke belastningen av biltrafikk i byene.

Kart og geografiske løsninger kan sørge for en
optimal tilrettelegging for dagens og fremtidens syklister.

Forsøpling
i kommunen

I mange kommuner er det utfordringer med forsøpling.
Vi hjelper med å forenkle dette arbeidet.

  • Enkelt å samle inn data ute i felt og registrere innspill fra publikum
  • Del og visualiser informasjon med publikum
  • Effektifiser saksbehandling
  • Gi relevante bidragsytere og beslutningstagere status,
    omfang og fremdrift i oppryddningen
tab1

I smarte byer er
bussen bedre enn bilen

Som en del av det grønne skiftet skal norske byer redusere forurensning,
klimagass- og andre typer utslipp. Vi vet at over 60% av klimautslippene
i byer som Oslo kommer fra transport.

En stor del av jobben blir å få folk til å velge sykkel eller kollektivt framfor bilen.
Kart er et sentralt verktøy for å få mest mulig igjen for pengene som

investeres i et bedre kollektivtilbud, både for de reisende, byplanleggere
og andre interessenter.

Klikk her for å spille av video

Få et godt bioenergitilbud

Avfall er en verdifull ressurs i produksjonen av miljøvennlig energi.
Avfallet, som ellers ville havnet rett i søppeldynga, blir til kortreist strøm,
varme, biogass, og biogjødsel for byens innbyggere.

Avfallsbehandling og distribuering av bioenergi representerer en stor logistikkutfordring.
Det kreves derfor en god forståelse og planlegging av logistikken. Våre løsninger
kan bistå med dette, og er relevante for alle kommuner og etater som jobber med
avfall, transportarbeid og trafikksikkerhet.

Kan hobbydata bli
beslutningsgrunnlag?

I eksempelet viser vi hvordan man kan bruke data crowdsourcet fra innbyggerne gjennom
en app som Strava – plandata fra Oslo kommune og data fra Statens Vegvesen.

Ved å kombinere dataene får man en unik innsikt som setter oss i stand til å ta smarte beslutninger:
Kartet viser oss blant annet hvilke gater som er hyppigst brukt av syklister, hvilke kryss det er størst ventetid,
og hvor det oftest skjer ulykker. Dette legger grunnlaget for at man tilrettelegger for sykkel der det trengs.

Kontakt oss

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO