Smarte byer

By- og næringsutvikling

Smarte byer har god by- og næringsutvikling.

I by- og næringsutvikling er det viktig med gode beslutninger om hvor
boområder, skole, vei og tjenestetilbud skal ligge. For butikker og annen næring er det
viktig å etablere seg der markeds- og kundepotensialet er størst.

Vi viser hvordan geografiske data og løsninger kan bidra til en bedre by- og næringsutvikling

Fortetting av boliger
og næringsutvikling

Norske byer er i sterk vekst og har behov for nye boliger for å holde tritt
med befolkningsveksten. En forutsetning for å redusere byens CO2-utslipp er at en stor del
av veksten må skje ved transformasjon og fortetting i den allerede bygde byen.

Utfordringen er å ivareta innbyggernes livskvalitet og interesser gjennom
å skape gode boliger og uteareal på de rette stedene. Kart er et sentralt verktøy i god
byplanlegging, også ved fortetting i eksisterende bebyggelse.

Smarte etableringer

Hvordan skal vi sørge for at byene har best utbygde fibernettverk?
Eller at bedrifter etablerer seg hvor det er mest lønnsomt?
Flere bedrifter bruker intelligente kart som beslutningsgrunnlag i ulike forretningsprosesser.
Dette gjelder alt fra bredbåndsleverandører, eiendomsaktører og dagligvarebransjen

Dagens Næringsliv omtalte løsningen.

Vi hjelper skolesjefen
å gjøre en bedre jobb

Det er en kompleks og tidkrevende oppgave å planlegge og forvalte elever
og skoler i en kommune. Antall boliger og barn i kommunen endrer seg over tid.
Det gir utfordringer ift. kommunens totale skolekapasitet, og ikke minst for den enkelte skole.

Det er viktig å gi barna en trygg og sikker skolevei. For kommunen er det viktig å ha
en god og levende oversikt over dette slik at de kan sette inn tiltak der det er behov.
I tillegg er det viktig å ha et godt servicetilbud og god dialog med innbyggerne.

Kart og geografiske løsninger kan forenkle og effektivisere dette arbeidet.

Kontakt oss

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO